Velkommen til Spørgehjørnet. Her kan du se de fleste af de spørgsmål, som vi har fået gennem Spørgehjørnet i vores Suzuki kundemagasin News. For overskuelighedens skyld er de inddelt i kategorier, og under hvert spørgsmål kan du åbne vores svar.

Hvis du har behov for at kontakte Suzuki, kan du gøre det her. 

Brændstof & miljø
Hvilken forskel giver det på brændstofforbruget, om man kobler ud og kører i frigear ned ad bakke, ift. hvis man lader bilen rulle i fx 4. gear uden at trykke på speederen?

Der er en lille forskel, men den er kun lille. Hvis du kobler ud og ruller i frigear, skal motoren bruge en lille smule brændstof til at holde motoren i tomgang. Hvis du derimod lader den rulle i gear, vil bilens fart sørge for at holde motoren roterende uden brændstofforbrug, indtil koblingen aktiveres. Til gengæld vil motoren bremse bilen mere end ved frigearet og vil derfor ikke kunne rulle lige så langt. Så det afhænger af forholdene, hvad der egentlig bedst kan betale sig, men igen, der er kun marginal forskel på forbruget.

Min Suzuki Splash med dieselmotor kører ifølge EUnormen 22,2 km/l. Men den udleder samme mængde CO2 pr. km som den mindste benzinudgave, der kører 20 km/l. Hvorfor det?

Årsagen til dette er, at en liter diesel vejer ca. 12 procent mere end en liter benzin. Og det er netop vægten af brændstoffet, der bestemmer, hvor meget CO2 der afgives under forbrændingen. En liter diesel afgiver knap 2,7 kg CO2 under forbrændingen, mens en liter benzin kun afgiver godt 2,3 kg CO2. Derfor skal din dieseldrevne Splash kunne køre længere på literen end benzinudgaven for at opnå det samme lave CO2-udslip pr. kørt km.

Slider jeg egentlig mere på mine bagdæk eller dæk i det hele taget, når jeg kører med campingvogn efter min Grand Vitara?

Ja. Jo større vægt, jo større er slitagen på dækkene. Og jo mere trækkraft, jo større slidage. Da en campingvogn både øger vægten på bagakslen og også øger vindmodstand og vogntogets samlede vægt, vil slidagen øges. Da en Grand Vitara trækker på alle fire hjul - og altså også på bagakslen - vil kørsel med campingvogn alt andet lige øge slitagen af såvel bagdæk som fordæk. Der er dog tale om marginal forøgelse i forhold til normal brug. Du kan kompensere ved at justere dæktrykket til fuld last i alle dæk, da trykket på kuglen vil være øget markant. Check dæktrykstabellen i dørstolpen på din Grand Vitara. Denne justering bør du i øvrigt foretage uanset hvad, af sikkerhedsmæssige årsager.

Kan min Alto fra 2009 køre på 85E (Bioetanol)?

Nej, det kan den ikke. Ingen af Suzukis biler kan køre på denne brændstofblanding. Bioetanol indeholder 85% alkohol/etanol, kræver en speciel motorteknologi og kan derfor ikke benyttes i almindelige benzinmotorer.

Man kan i alle nyere Suzuki-biler (fra 1996 og frem) bruge blandinger med op til 10% Alkohol/etanol eller 5% metanol.

Kan jeg med fordel bruge karburatorsprit i min Grand Vitara, når jeg snart skal på ferie i Nordnorge?

Karburatorsprit er et middel til at undgå is omkring strålerøret i motorer med karburator.
Isen kan opstå som følge af det undertryk, der suger benzinen ind i motoren. Men siden starten af 1990’erne har alle Suzuki’er haft elektronisk indsprøjtning. Her kan fænomenet ikke optræde, fordi benzinen ikke bliver suget, men presset ind i motoren.
Du behøver derfor ikke at bruge karburatorsprit i en bil med benzinindsprøjtning - hverken når du kører i Norge eller i Danmark.

Kan bilen tage skade af at køre helt tør for brændstof?

Benzinbiler tager normalt ikke skade af at køre tør for brændstof. Kører du tør, kan du koble ud og lade bilen rulle ind til siden et sikkert sted. Kun ved en unormal adfærd kan du risikere at skade bilens benzinpumpe. Kører du f.eks. tør på toppen af et bjerg og ruller ned med bilen i gear, vil hjulene dreje motoren og benzinpumpen rundt. Det vil kunne ødelægge pumpen, fordi den dermed arbejder uden den smørende benzin.

Med dieselbiler er det anderledes. Nogle dieselmotorer trækker luft ind i brændstofsystemet, hvis de løber tør. Derfor skal luften ud, inden man efter påfyldning af diesel kan starte motoren igen. Hvis du har en Suzuki med en sådan dieselmotor, vil instruktionsbogen forklare, hvordan du pumper luften ud af systemet.

Jeg købte en Swift med dieselmotor, fordi jeg skulle køre lange ture hver dag til og fra arbejde. Nu har jeg fået nyt arbejde tæt på, hvor jeg bor. Bør jeg så skifte til en bil med benzinmotor?

Du kan sagtens beholde bilen, men det er vigtigt, at du jævnligt tjekker, at oliestanden ikke bliver for høj eller lav samt sørger for ind imellem at køre bilen så langt, at motoren bliver ordentlig driftsvarm. Grunden til dette er, at din Swift er monteret med et dieselpartikelfilter (DPF), som renser sig selv, når det bliver mellem 550 og 600 grader varmt. Hvis du kun kører korte ture, opnår filteret ikke altid denne temperatur. Derfor vil motoren starte et renseprogram for blandt andet at hæve temperaturen i filteret. Denne proces kan dog reducere motoroliens levetid, hvorfor du skal sørge for følgende:

1. Tjek oliestanden ofte. Et for højt eller lavt olieniveau kan skade motoren.

2. Hold øje med olielampen. Hvis den blinker i et minut efter start og/eller blinker igen for hver time, skal du omgående sørge for at få skiftet olie og oliefilter.

3. Sørg for ind imellem at køre en lang tur, så du er sikker på, at motoren bliver rigtigt driftsvarm, og partikelfiltret kan rense sig ordentligt.

I vores sommerferie kørte vi gennem Tyskland. På tankstationerne så vi en ny benzintype med alkohol, der hedder E10. Kan vores 1 år gamle Suzuki Splash køre på denne benzin?

Ja, alle nye og nyere benzindrevne Suzuki-modeller kan køre på E10, som indeholder 10 procent bioætanol (alkohol). Som hovedregel gælder, at alle Suzukis personvognsmodeller fra 1992 og frem kan køre på E10.

Når jeg åbner benzindækslet på min Liana, mærker jeg et undertryk i tanken, er det normalt?

Det er både tilsigtet og helt normalt. Da man i dag benytter helt lukkede tanksystemer, kan der typisk være trykforskelle inden i og udenfor tanken.

Skal der karburatorsprit på min Suzuki Alto?

Nej, det er ikke nødvendigt på nogen nyere Suzuki biler at benytte karburatorsprit.

Jeg synes, at min Suzuki Splash har et lidt større brændstofforbrug om vinteren end om sommeren. Kan det være rigtigt?

Ja, det er almindeligt, at en bils brændstofforbrug stiger med 5-10 procent om vinteren. Det har flere årsager. I koldt vejr går der længere tid, inden motoren er driftsvarm og mest brændstoføkonomisk. Den ekstra tid koster ekstra brændstof. Der går også længere tid med at få opvarmet olien, der foruden motoren smører gearkassen og differentialerne. Den kolde olie er nemlig tykkere, og motoren skal derfor under opvarmningen arbejde hårdere for at overvinde modstanden i de bevægelige dele, der skal smøres. Endelig koster det ekstra brændstof, når motoren suger luft ind udefra til forbrændingen. Årsagen er, at kold luft er tungere og derfor yder større modstand i indsugningen.

Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til at hælde benzin i tanken på min Suzuki Spalsh diesel?

Undlad at starte motoren. Hvis du når at køre af sted i bilen, inden du opdager uheldet, så stands hurtigst muligt bilen og sluk motoren. Tilkald vejhjælpsassistance og få bilen transporteret til et værksted, hvor tanken skal tømmes og renses. Eventuelt skal hele brændstofsystemet renses. Dette skal du gøre, uanset hvor lidt benzin du er kommet til at hælde i tanken. Hvis motoren ikke har været i gang, vil du formentlig kunne nøjes med udgifterne til en tømning og rensning af tanken. Hvis motoren har været i gang, kan der være sket skade på motoren, og så bliver reparationen langt dyrere. I en moderne dieselmotor er brændstofpumpen og brændstofdyserne meget følsomme over for den type brændstof, der hældes i tanken. Pumpen kan ikke tåle benzin og smøres alene af olien i diesel-brændstoffet.

Er der egentlig nævneværdig forskel på, om man tanker 92 eller 95 oktan på sin Suzuki?

Selvom de 2 forskellige oktaner syner ens, er de det bestemt ikke. Følg altid anvisningen om din bils oktan. Kører du med et lavt oktantal, vil motoren typisk ikke yde sit bedste med deraf øget brændstofforbrug til følge. Og gør man det over længere tid, kan motoren i visse tilfælde lide alvorlig skade.

Hvad er den laveste temperatur hvor jeg må eller ikke må starte min Grand Vitara diesel, på dieselolie købt i Danmark (ift. krystallisering)? Og hvad med dieselolie købt Norge?

Det er sådan, at der så vidt vi ved, er forskelle på de additiver ,de forskellige olieselskaber bruger i deres brændstof, også frostsikringen der modvirker krystallisering. Hvor meget eller hvor lidt der skal til, ved vi ikke noget om her og ej heller vedr. Norsk dieselolie. Du må have fat i olieselskabet bag brændstofmærket, som du bruger.

Om vinteren er det rart at kunne starte kørslen i en varm bil. Kan man uden at skade motoren lade den gå i tomgang, indtil den er blevet varm?

Politiets vedtægter siger, at man højst må lade bilen gå i tomgang i tre minutter. Noget andet er, hvad motoren siger til denne behandling. Reglen er, at jo hurtigere motoren bliver varm, des bedre er det for motoren og for miljøet. Årsagen er, at benzinen eller dieselen ikke bliver brændt rent af, så længe motoren er kold. Det uforbrændte brændstof fortynder nemlig motorolien og forringer smøringen. Derfor gælder det om at få varmet motoren op så hurtigt som muligt, og det gør man ved at begynde kørslen med det samme, men med moderat belastning. Hvis du gerne vil ud i en varm bil, så få i stedet monteret en kabinevarmer. Det kan du tale med dit værksted om.

Jeg har hørt, at man uden problemer kan fylde fyringsolie på en dieselbil. Gælder det også min SX4 1,9 DDiS?

Nej. Man kan være heldig at fylde fyringsolie på uden problemer, men det er langt fra sikkert. Alle Suzuki’s dieselbiler skal have brændstof, som opfylder EN590 standarden, og det gør fyringsolie ikke. Forskellen ligger i, at cetantallet i fyringsolie kan være for lille, at der ikke er et minimumskrav til fyringsoliens smøreevne, mens svovlindholdet også er højere end i almindelig dieselolie. Derfor kan motorens indsprøjtningsdyser og brændstofpumpen tage skade, og det er meget kostbart at reparere og er ikke dækket af garantien.

Kan Suzukis dieselbiler køre på madolie, som jeg har set i nyhederne, af den type man kan købe f.eks. i Tyskland?

Nej. Alle Suzuki’s dieselmodeller skal have brændstof, som møder standarden EN590. Se evt. spørgsmålet "Jeg har hørt, at man uden problemer kan fylde fyringsolie på en dieselbil. Gælder det også min SX4 1,9 DDiS?" i samme kategori.

Kan min Suzuki Grand Vitara diesel årgang 2006 køre på Biodiesel?

Begrebet "Biodiesel" dækker over en lang række forskellige udgaver af dieselolie. I Danmark har man længe haft noget, som man kalder Miljødiesel, hvor svovlindholdet er reduceret. Biodiesel lyder nærmere, som om en del af dieselolien er erstattet af planteolie eller lignende, men såvidt vi er orienteret, så er det ikke en betegnelse, som gælder for en bestemt type diesel i hele Europa. 

Vi kan derimod oplyse, at din Grand Vitara diesel er bygget til den type dieselolie, som har en fælles europæisk standard, som hedder EN590. Det er en standard for dieselolie, som opfylder en række krav til cetantallet (svarende til oktan på benzin) samt oliens smørende effekt, hvilket på især dieselmotorer med højtrykspumper og dysser er essentielt for deres holdbarhed. 

Vi kan derfor kun anbefale, at I tanker dieselolie, som møder EN590 standard'en. Om de så kalder det miljødiesel, biodiesel eller noget helt tredje, er ligegyldigt, så længe denne standard overholdes. Påfyldes der dieselbrændstof, der ikke møder EN590 standarden, kan der opstå uoprettelige skader på motorens indsprøjtningssystem, og samtidig bortfalder fabriksgarantien på involverede komponenter. Dette gælder i øvrigt alle Suzukis dieselbiler.

Hvad betyder det egentlig, at en bil er sat til et bestemt brændstofforbrug ifølge ”EU normen”? Og kan man regne med, at det reelle brændstofforbrug følger dette tal?

Som du selv skriver, så er der oplyst et tal for bilens brændstofforbrug ved blandet kørsel. Det oplyste brændstofforbrug er i henhold til en testcyklus, som er fastlagt i en EU-godkendelse (EEC 1999/100), og alle bilmærker oplyser om brændstofforbruget i henhold til denne norm. Dermed har forbrugerne en mulighed for at sammenligne forskellige bilers brændstofforbrug ved ensartet kørsel - nemlig som testet i EU-normen. Det siger dog ikke så meget om, hvor langt den enkelte bruger vil køre i sin bil. Det aktuelle brændstofforbrug i din bil vil nemlig afhænge af din køremåde og dit kørselsbehov, og det kan selvsagt afvige fra det oplyste. Hvis du vil vide mere om, hvordan bilerne er testet, og hvordan cyklus i normen er, kan du finde det på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk.

Hvilket Miljøzonemærke vil min Grand Vitara diesel fra 2006 få i Tyskland?

Da din Suzuki har diesel-partikelfilter som standard, vil den få et grønt miljøzonemærke.

I instruktionsbogen for Suzuki Ignis 2002 står der vedr. benzin, brug Ron 91. hvad betyder det?

Ron 91 betyder oktan 91, og da du ikke kan købe benzin med dette oktantal her i DK, skal du tanke 92 oktan blyfri benzin på din Suzuki Ignis. Det har i øvrigt ingen praktisk betydning for motorens ydeevne eller holdbarhed, om du tanker 91 eller 92 oktan.

Betyder miljøforbedringerne på nyere biler, at der kommer forskelligt nyt ”miljøudstyr” på. Har dette udstyr, som f.eks. katalysator og partikelfilter, nogen negativ effekt på brændstofforbruget på bilerne?

Ikke entydigt. Det giver ekstra vægt, som skal fragtes rundt. Det koster marginalt. Katalysatoren sætter krav om bestemt forbrændingsforhold, for at den kan reducere skadelige stoffer i udstødningen. Det koster også marginalt. Derimod er der ikke noget, som tyder på, at et dieselpartikelfilter øger brændstofforbruget - andet end når det kører et selvrensningsprogram, hvor en såkaldt post-injection øger udstødningens temperatur for at rense filteret. Så diverse miljøudstyr koster en lille teoretisk forøgelse af brændstofforbruget, som dog er langt at foretrække frem for ikke renset udstødning.

I manualen på min nye Suzuki Swift står der, at man skal fylde benzin på STRAKS, når lampen lyser. Men hvor langt kan jeg rent faktisk køre, når brændstoflampen begynder at lyse?

Når lampen for lav brændstofstand lyser, er der ca. 8 - 10 liter tilbage i tanken. Det kan du selv checke, hvis du tanker lige efter, at lampen er tændt. Her vil du normalt kunne tanke ca. 35 liter, men tanken har en kapacitet på 45 liter. Så normalt kan man køre ca. 100 km med lampen tændt. Bemærkningen i manualen er blot for at undgå, at kunderne kører tør og derefter påstår, at det er fabrikkens skyld. Men der er altså god sikkerhedsmargin i advarselslampen.

Sikkerhed & teknik
Jeg oplever ind imellem at Stop/Start-systemet i min Swift ikke virker - specielt når det er koldt. Er der noget galt med bilen?

Nej, alt virker som det skal. Systemet registrerer konstant temperaturen og strømforbruget. Hvis batteriets temperatur kommer under fem grader, slår Stop/Start-systemet automatisk fra for at sikre, at batteriet ikke bliver afladet.

Kan man koble flere forskellige apparater til bilens strømstik (cigarstik) uden risiko? Vi har hørt, at man kan få et fordelerstik og vil gerne bruge f.eks. en køleboks og en GPS samtidig?

Du må gerne tilslutte mere end ét apparat til strømstikket. Men stikket må kun belastes med en vis mængde strøm. Hvis grænsen overskrides, vil strømstikkets sikring springe. Sikringen sidder i bilens sikringsboks, og størrelsen på sikringen kan du finde i bilens instruktionsbog. I f.eks. en Swift 1,2 ECO+ fra 2012 er sikringen på 15 ampere. Apparatets strømforbrug findes normalt angivet på det stik, der følger med apparatet. En normal GPS vil f.eks. kræve en strømstyrke på ca. 1 ampere, mens enkøleboks bruger en del mere - f.eks. 7,5 ampere. Herefter er det blot at lægge ampere-tallene sammen. Man skal naturligvis også tage højde for den maksimale tilladte belastning som et evt. fordelerstik kan tåle. Denne belastning bør ikke være lavere end bilens sikring til strømstikket (cigarstikket).

Hvad sker der med pedalerne i min nye Alto ved en kollision? Kan de blive svage efter et sammenstød?

Alle nyere Suzuki-modeller, også din Alto, er konstrueret med sikkerhedspedaler. Dette sikkerhedssystem er koblet sammen med den såkaldte torpedoplade, der adskiller motor-rum og kabine. Systemet vil kun blive aktiveret, hvis torpedopladen bevæger sig ind i kabinen ved sammenstødet. Pedalerne vil da knække over og reducere risikoen for at beskadige føreren. Kollisionen skal således være ganske voldsom for at udløse systemet og vil i mange tilfælde også totalskade bilen. Ved svagere kollisioner, hvor torpedopladen ikke bevæger sig, sker der ingen påvirkning af pedalerne, som dermed bevarer deres fulde styrke.

Mine bagdæk er ikke så slidte som fordækkene, så jeg vil gerne bytte om på for- og bagdæk, så de bedste dæk kommer om på forhjulene. Er det en god ide?

Hvis din bil trækker på forhjulene, er det jo fristende, fordi du så får mere mønster at sætte i gang med i sne og sjap. Men vores råd er at lade være. Du øger nemlig risikoen for farlige udskridninger. Hvis en bil har bedre vejgreb på fordækkene end på bagdækkene, risikerer den lettere at skride ud med bagenden. I en undvigemanøvre i glat føre kan det gå så galt, at bilen snurrer rundt om sig selv eller stiller sig på tværs af vejen. Det er grunden til, at en baghjulsudskridning ofte er farligere end en forhjulsudskridning, der er nemmere at rette op. Husk også, at selv biler med ESP og ABS-bremser kan skride ud. Elektronikken hjælper dig med at bevare herredømmet over bilen, men kun til en vis grænse.

Mine vinterdæk har kørt i to sæsoner. Hvor meget mønster bør der være tilbage, når de skal skiftes?

Mønsterdybden på såvel vinter- som sommerdæk må ikke komme under 1,6 mm. Det siger loven. Spørgsmålet er så, om du vil køre lige til denne grænse, eller om du vil skifte dækkene tidligere. Dækproducenterne anbefaler generelt, at man skifter vinter-  og sommerdækkene ud, når mønsteret er slidt ned til 3-4 mm’s tykkelse. Men hvis du vil have en mere uvildig vejledning, kan du støtte dig til den tyske bilistorganisation ADA C, deranbefaler udskiftning af vinterdæk ved cirka 4 mm’s tykkelse.

I dørstolpen på min Suzuki Splash står det anbefalede dæktryk. Men hvad er forskellen på “Comfort” og “Eco”?

”Comfort” er det dæktryk, du skal køre med, hvis du ønsker normale køreegenskaber og brændstofforbrug. ”Eco” er et lidt højere dæktryk og kan bruges, hvis du ønsker at køre lidt længere på literen. Et højere dæktryk vil nemlig nedsætte rullemodstanden. Til gengæld vil dækkene føles en anelse hårdere at køre på.

Hvad betyder egentlig ISOFIX beslag til barnestole, som alle jeres nye Suzukier tilsyneladende har?

ISOFIX beslag er et standardbeslag til montering af barnestole. Beslagene er placeret i mellemrummet mellem bagsædets siddehynde og ryglæn. Disse beslag har den fordel, at de sidder på en jernstang monteret direkte på karrosseriet, og de er således meget solide i tilfælde af kollision. Barnesæder beregnet til montering på ISOFIX beslag har en gribemekanisme, der giber fat i ISOFIX beslagene i bilen. Dermed kommer stolen til at stå helt fast i bilen, og den risiko, der normalt er ved montering af seler - nemlig at stolen kan bevæge sig ved kraftig påvirkning - er altså reduceret. Det reducerer risikoen for skader i tilfælde af uheld. Endvidere er alle Suzuki's nyere modeller med ISOFIX beslag, og med tilhørende topstrop til yderligere fastliggørelse af stolen.

Jeg har hørt, at der findes en løsning, så man kan montere et 3. sæde i midten i en Grand Vitara Van, så der bliver plads til 3. Kan Suzuki hjælpe med dette?

Suzuki har ingen løsning ift. et ekstra sæde i en Grand Vitara Van. Vi har dog hørt, at nogle har gjort det, men det er ikke noget, der er eller kan godkendes af Suzuki, og der vil givetvis også være nogle forsikringsmæssige udfordringer forbundet med det. 
Så det er derfor helt og aldeles på eget ansvar at eksperimentere med et 3. sæde, hvilket vi naturligvis fraråder.

Jeg er usikker på, om mit ventilationsanlæg i min Liana virker korrekt ift. frisk luft og recirkulering. Er det muligt selv at checke dette?

Der er umiddelbart 2 ”spjæld”, der kan have indflydelse på det du omtaler. Det ene er recirkulationsspjældet, og det andet er det bagerste udluftningsspjæld. For at teste om begge virker korrekt, kan du gøre følgende: 

Check af recirkulationsspjældet:
Sluk blæseren og sæt vælgeren mod ansigt og slå auto og a/c fra. Når man kører ud ad vejen, og recirkulationsknappen er trykket ind, så kommer der ikke luft ud af luftdyssen (den store i venstre side). Når man slår recirkulationen fra, skal der komme frisk luft ind (tydeligt mærkbart). 

Check af bagerste udluftningsspjæld:
Sæt blæseren på trin 4, sæt vælgeren mod ansigt, slå auto, a/c og recirkulationen fra. Gå ud af bilen, luk dørene og vent et øjeblik. Gå derefter ned bagerst i venstre side af bilen og stik hånden op under kofangeren. Her skal du kunne mærke, at der kommer luft ud. Hvis du kan mærke disse egenskaber, fungerer de 2 spjæld korrekt, i modsat fald kan du kontakte i din forhandler.

Jeg har en Grand Vitara 1.6 årg. 2004. Når jeg sætter den i 4WD og drejer skarpt til en af siderne, ved meget langsom kørsel er det som om, den bremser/blokerer og det samme gør sig gældende ved skarp drejning både til venstre og højre under bakning, er det almindeligt og hvorfor?

Det du oplever i det låste 4wd er helt normalt, da den ”gamle” Grand Vitara model ikke har centerdifferentiale. Det fremkommer ved at du drejer skarpt på en overflade med høj friktion, f.eks. tør asfalt. Du skal forsøge at undgå dette, da det slider unødigt hårdt på bilen. Brug kun 4wd når du ikke skal dreje skarpt på en overflade med høj friktion, men kun på løs overflade.. f.eks. sne, mudder eller grus. Når først bilen er i fart, er problemet der ikke, da du jo ikke drejer helt så skarpt med fart på bilen.

Kan man vente med at efterfylde med motorolie, til olielampen den begynder at lyse?

Når olielampen lyser under kørslen, betyder det, at olietrykket er alarmerende lavt. Det kan skyldes en utæthed eller en anden defekt i motorens smøresystem. Det kan også betyde, at oliestanden er blevet alt for lav. I alle tilfælde skal du omgående stoppe motoren og kontrollere oliestanden. Er den for lav, kan du prøve at efterfylde med olie, men afhjælper det ikke med det samme den lysende lampe, skal du lade en fagmand finde ud af, hvad der er galt, så han kan udbedre en eventuel skade.
Så hvis olielampen lyser, betyder det altså ikke nødvendigvis, at du kan nøjes med at efterfylde olie, men at der kan være noget andet og mere alvorligt galt. Du skal jævnligt kontrollere oliestanden via oliepinden i motorrummet.
Kun ved jævnlig kontrol kan du nå at efterfylde olie i tide. Jo ældre bilen er, desto oftere opstår behovet herfor.
Det er ikke unormalt, at en motor bruger olie, men mængden afhænger af belastningen og kørselsmønsteret. Husk også at oliestanden altid bør måles, når bilen er varm og står på et vandret underlag. Desuden skal motoren have været slukket i mindst et par minutter.

Hvad er forskellen på jeres airconditionanlæg og klimaanlæg?

Aircondition er betegnelsen for et anlæg, der kan køle. Men anlægget køler eller varmer som en radiator uden termostat, så man skal manuelt regulere temperatur, luftmængde og luftfordeling.

Et klimaanlæg kan typisk stilles til f.eks. 23 grader, og så bliver temperatur, luftmængde og luftfordeling automatisk tilpasset, indtil der er 23 grader. Altså lidt ligesom en radiator med termostat, der selv slukker, når en given temperatur er opnået.

I vores familie er der uenighed om, hvornår man bør sætte vinterdæk på bilen. Hvad er jeres råd?

Tidligere lød rådet, at når vejbanens temperatur kom under 7 grader, var det godt at skifte til vinterdæk. Sådan er det ikke mere, hvis man benytter sommerdæk af en god kvalitet. De seneste undersøgelser viser nemlig, at et godt sommerdæk bremser lige så godt som et vinterdæk på både våd og tør vej – uanset vejbanens temperatur. Men så snart der er sne eller is på vejbanen, er vinterdækket langt bedre end sommerdækket. Rådet er derfor: Hvis du ikke kan undvære bilen de dage, hvor der er sne eller is på vejene, bør du køre på vinterdæk i vinterhalvåret.

Skal man kontrolere dæktryk ved kolde eller varme dæk? og hvornår er de kolde eller varme nok?

Det foreskrevne dæktryk er altid angivet ved kolde dæk. Derfor kan du ikke måle, om trykket skal justeres, når dækket er varmt, fordi lufttrykket stiger med temperaturen. En gylden regel er dog, at så længe bilen kun har kørt 1 - 2 kilometer, kan man fortsat betragte dækkene som kolde. Og har du kørt lidt længere, kan du for eksempel lade dækkene køle af, mens du afslutter dine andre gøremål på tanken. For eksempel at kontrollere lufttrykket i det hjul, der helt sikkert er koldt nok: Reservehjulet.

Hvis ABS-lampen i instrumentpanelet i min Suzuki Swift begynder at lyse, betyder det så, at bremserne ikke virker?

Nej. Bilen kan stadig bremse, men vi anbefaler, at du omgående – og forsigtigt - kører bilen på værksted. Den lysende ABS-lampe betyder nemlig, at den livsvigtige funktion, der forhindrer hjulene i at blokere under en nedbremsning, ikke virker. Din bremselængde og reaktionsmulighed er altså betydeligt forringet i tilfælde af en katastrofeopbremsning, eller hvis føret er glat.

Er Suzukis biler galvaniserede?

Alle nyere Suzuki-modeller er delvist galvaniserede, så de bedre kan modstå tæring. Derfor er der også 12 års garanti mod indefra kommende rustgennemtæring på alle nyere Suzuki-modeller.

Jeg kører lange ture ned igennem Tyskland i min SX4 1,6, og gerne med marchhastighed på omkring 140 km/t (ca. 4000 omdr/min). Er det ok for bilens motor?

Der er ingen problemer med at du kører lange stræk ved de hastigheder du der beskriver. Det er dog en god ide at checke oliestanden ind i mellem (feks. ved hver anden tankning), hvis olien du har på bilen ikke er af nyere dato.

Jeg har hørt, at forskellige dæk, for og bag, kan være forstyrrende for 4-hjulstrækket på min Grand Vitara, er det mon rigtigt?

Diameteren på alle fire dæk skal være den samme. Ellers overbelastes firehjulstrækkets komponenter i deres forsøg på at udligne hastighedsforskellene mellem hjulene. Og med systemet i ”Lock” vil bilen køre, som om håndbremsen er trukket. Så det er helt rigtigt, at det er klogest at holde sig til samme dækstørrelse på alle fire hjul.

Hvad er egentlig at foretrække på en motor, tandrem eller knastkæde? Og hvad bruger Suzuki i deres motorer?

Alle Suzuki’s nuværende benzinmotorer kører med kædetræk af knastakslerne. De fleste af vores dieselmotorer har tandrem, dog har den lille 1.3 diesel har også kædetræk. Fordelen er, at kæderne holder i bilens levetid, og at man derfor er lykkeligt fri for kostbare tandremsudskiftninger. Ulempen er, at kæder har tendens til at støje mere end remme.

Hvad betyder reduktionsgear og Lock, som der er på de nye Grand Vitara?

Såvel reduktionsgear som Lock har været på alle 5-dørs Vitara og Grand Vitara modeller, solgt gennem tiderne. Dette udstyr er nemlig vitalt for bilens evne til at færdes offroad. På den nye 5-dørs Grand Vitara model (efter september 2005) hentyder ” Lock” til bilens centerdifferentiale, som kan låses fast, så trækkraften fordeles med 50% til forakslen og 50% til bagakslen. Som navnet antyder, er differentialet låst, således at hastigheden på forreste og bagerste aksel hele tiden er den samme. Dette er en stor fordel ved kørsel i terræn, idet der på den måde hele tiden bliver overført kraft til begge aksler, selvom det ene hjul måtte hænge oppe i luften.

Reduktionsgear er simpelthen en reduktion af gearudvekslingen. I den nye Grand Vitara er det i forholdet 1:1,98. Det vil sige, at gearingen næsten bliver halveret, og dermed øges såvel trækkraft som motorens bremseevne til det dobbelte. Hvis bilen før kørte 6 km/t ved tomgang i første gear, kører den med reduktionsgearet aktiveret kun det halve, nemlig 3 km/t. Det giver ekstra trækkraft op ad store stigninger. Men det giver også ekstra motorbremse ned ad stejle skråninger, hvilket er mindst lige så vigtigt, da man helst skal undgå at benytte bremsen ved offroad kørsel.

Jeg har lige købt en Swift diesel og vil spørge om mulighederne for at chiptune den, evt. med original ny chip?

Vi kan kun anbefale ikke at chiptune en dieselbil. Der findes ikke en original chip til Suzuki Swift Diesel, og hvis der modificeres på motoren, vil garantien bortfalde. Simpelthen fordi vi ikke ved, hvilken justering de enkelte chips på markedet går ind og regulerer og/eller manipulerer. Chippen vil enten ændre på åbningstiderne i dyserne, øge brændstoftrykket, snyde wastegate ventilen eller andet for at opnå større effekt. Og uanset hvilken parameter, chippen ændrer på, vil det have indflydelse på bilens udstødning, brændstofforbrug, renhed, levetid etc. Og ikke mindst på temperaturen i udstødningen, som er essentiel for levetid og funktion af bilens partikelfilter.

Så glem fantasifulde og overbevisende udbydere af chip. Hvis der fandtes en dims, der på samme tid kunne reducere brændstofforbrug, give flere HK, og øge momentet, uden at det går udover forurening og/eller levetid motoren, så var der nok en motorfabrik, der havde opfundet den.

Hvad er ESP, og hvordan virker det?

ESP står for Elektronisk Stabilitets Program, og hensigten med det elektroniske system er, at få bilen til at følge chaufførens ratbevægelser bedst muligt.

Hjulenes individuelle hastighedssensorer, ratsensoren samt bilens G-måler fortæller kontinuerligt systemets computer, hvor hurtigt bilen kører, hvor meget der drejes på rattet og hvor meget bilen rent faktisk drejer (hvor mange G den påvirkes med i tværgående retning). Dette holdes op mod indlagte standarddata i computeren. Computeren ved så at sige, at ved et givent ratudslag og ved en given hastighed skal bilen påvirkes med et bestemt antal G.

Såfremt den målte G-påvirkning i G-måleren er mindre, end det burde være ved den målte hastighed og ratudslag, er det ensbetydende med, at bilen understyrer. Når bilen understyrer, vil chaufføren opleve, at bilen kører lige ud, selvom han drejer på rattet. I disse tilfælde vil ESP’en reagere ved at tage trækkraften fra motoren og nedbremse det inderste baghjul (venstre baghjul i venstresving og højre baghjul i højre sving), hvilket holder bilen på den ønskede kurs.

Såfremt den målte G-påvirkning er større, end den burde være ved den målte hastighed og ratudslag (hvilket er ensbetydende med, at bilens bagende er på vej ud til siden), reagerer ESP’en ved at bremse det yderste forhjul (f.eks. højre forhjul ved venstresving). Begge reaktioner går så stærkt, at man som chauffør ikke vil opleve udskridninger, men blot en skurren fra bremserne. Simpelt, enkelt og meget effektivt.

Hvad betyder det egentlig, at en bil er testet med et givent resultat ved ”EuroNCAP”, og hvorfor er ikke alle biler testet?

EuroNCAP er en såkaldt uvildig organisation, som blandt sine aktiviteter også laver crashtests af diverse biler på det europæiske marked.

I en EuroNCAP test indgår en frontaltest (40% af bilens front rammer en deformerbar barriere med en hastighed på 64 km/t) samt to typer sidekollisionstests. Resultatet heraf udløser et samlet antal point, som omsættes til en antal stjerner. Det er denne kollisionstest, som man normalt hentyder til, når man kigger på antallet af stjerner og det deraf udledte sikkerhedsniveau.

Men med i EuroNCAPs test indgår også en test af fodgængersikkerhed samt en test af børnesikkerhed, og her gives der også stjerner som resultat.

Grunden til, at ikke alle biler testes, er at EuroNCAP netop er en uvildig organisation, som foretager sine egne tests efter sine egne retningslinier, og disse tests er ikke på nogen måde en del af den generelle godkendelse af bilerne. Derfor er det heller ikke alle biler, som bliver testet. De biler, som er testet, er enten udvalgt af EuroNCAP selv eller bestilt af den enkelte bilproducent. Endvidere er EuroNCAP’s test normalt begrænset til en enkelt variant, som derefter blot antages at være repræsentant for en given modelseries samlede sikkerhed.

Så på den positive side kan man sige, at EuroNCAP med deres test, som laves efter skrappere retningslinier end dem, fastlagt ved lov, er med til at sætte fokus på sikkerhed og til at vejlede kunder om sikkerhedsniveauet i et udvalg af biler udbudt på markedet. På den negative side kan man sige, at EuroNCAP’s test - ved kun at teste en enkelt variant - ikke er nøjagtig nok til at dække alle varianter korrekt og derfor ikke kan bruges som lovgrundlag. Testene er således kun vejledende og ikke obligatoriske.

Hvornår skal jeg skifte mine viskerblade?

Du skal skifte dine viskerblade når gummiet er slidt. Det er ikke altid du kan se på viskerbladet, at gummiet er slidt. Selvom gummiet ser fint ud, kan der komme striber på ruden, når du bruger viskerne.
Gummiet på viskerbladet vil med tiden tørre så meget ud, at viskerbladet ikke visker godt nok eller ruffer / skraber hen over forruden. Det er fordi gummiet er blevet så tørt, at det ikke længe kan vende i bevægelsen hen over ruden.

Jeg har ind imellem problemer med at få renset mit partikelfilter og kører rundt med en gul advarselslampe tændt. Det sker typisk i perioder, hvor jeg ikke kører så meget.. er det en fejl ved min bil?

Nej, det er ikke en fejl ved din bil. Men det er meget vigtigt, at du tager lampen alvorligt.Når advarselslampen for partikelfilteret lyser, er det en oplysning om, at bilen nu skal køre ca. en halv time med en hastighed på mindst 70 – 80 km/t. Det kan f.eks. være en tur på motorvejen med hastigheder omkring de 100 km/t. Dette får temperaturen i filteret op, hvilket er en nødvendighed for, at det kan rense sig selv. Såfremt du sidder advarslen overhørig og blot kører videre, risikerer du at beskadige dit partikelfilter, som er ret kostbart at udskifte.

Jeg ved, at man kan få en ny adapter, så man kan sætte en uoriginal 1 DIN radio i Swiften. Findes der så også et ISO-stik til det originale stik, så man kan tilslutte en uoriginal radio til bilens ledningsnet?

Det er rigtigt, at man kan tage den orginale radio ud og erstatte med en anden enhed. Og det er også rigtigt, at der findes et panel, hvor en almindelig 1 DIN radio passer. Dette kan din forhandler hjælpe dig med. Med hensyn til stikket så er det normalt radio-leverandøren, som leverer disse. Den originale radio er en Blaupunkt, så vi kan ikke lige forestille os, at der er det store problem i dette.

Er der pollenfilter i de nye Suzuki biler?

Pollenfilter er standard i alle Suzuki modeller med aircondition.

Skal min aircondition renses jævnligt?

Det er en god ide at rense airconditionanlægget mindst én gang årligt. Airconditionanlæg spreder masser af bakterier til gene for dine luftveje. Du vil opleve det, som næsen løber, eller du får ondt i halsen, når du benytter anlægget over længere tid. Dette er bl.a., fordi anlægget ikke bliver brugt nok i dagligdagen. Ved brug holder kulden fra køleren nemlig bakterierne væk. Hvis ikke, bliver ophobningen af bakterier så voldsom, at de ikke forsvinder af sig selv. Dette sker allerede efter et par ugers stilstand. 

Heldigvis er det en forholdsvis enkel operation at rense aircondition-anlægget. Selve rensningen tager en time og tilbydes på alle Suzuki-værksteder.

Husker uret eller radioen indstillingerne, hvis jeg afmonterer batteriet på min Suzuki?

Nej, så vær specielt opmærksom på dette, hvis du har en radio med kode.

Træk, last & vægt
Kuglen på mit anhængertræk er rød af rust. Må jeg smøre den med olie?

Ja og nej. Hvis din trailer eller campingvogn har et almindeligt koblingshoved, kan du roligt smøre kuglen. Men har din anhænger et koblingshoved med en såkaldt slingrestabilisator, må du under ingen omstændigheder give kuglen nogen form for smørelse. Den påførte olie vil nemlig forringe slingrestabilisatorens funktion. Kommer der ved et uheld fedt ellerolie på kuglen, skal den affedtes. Desuden skal de små ’bremsebelægninger’ i stabilisatoren kasseres og erstattes med nye.

Er der i dag overhovedet nogen fordel i at nedveje min Grand Vitara Van? For de fordele, der var i 2007, er der vel ikke mere?

Ja og nej. Det er rigtigt, at det hul i lovgivningen som opstod i forlængelse af omlægningen af afgifterne i 2007, er lukket. Det vil sige, at man ikke kan opnå en lavere tillægsafgift for privat anvendelse (den såkaldte misundelsesafgift) uden samtidigt at udløse en ekstra registreringsafgift på bilen (forskellen mellem 50% og 95% afgift). Er varebilen registreret første gang før den 25. april 2007, kan det være værd at overveje alligevel. På grund af det vigende marked, er værdien af varevognen faldet en del, og da den ekstra registreringsafgift, der skal betales, hvis man vejer sin varebil ned på 2.000 kg eller derunder, er baseret på bilens nuværende værdi, er det ikke særligt dyrt. Derfor kan det godt være en fordel at nedveje varebilen, betale en ny registreringsafgift og herefter spare i både vægtafgift og den såkaldte misundelsesafgift. Dog er et nyt lovforslag med virkning pr. 23. marts på vej, hvilket kan have indflydelse på den afgift, man skal betale ved nedvejning. Derfor kan det kun anbefales, at man afventer den endelige vedtagelse af dette lovforslag, før men nedvejer sin varebil.
Er bilen registreret første gang efter den 25. april sidste år, og er der i den forbindelse betalt nye afgiftssats på 50%, vil en nedvejning ikke udløse ny registreringsafgift, og ej heller en reduktion af misundelsesafgiften. Men vægtafgiften vil fortsat blive reduceret.

(se i øvrigt spørgsmålelt ” Kan jeg veje min Grand Vitara Van ned til 2.000 kg i totalvægt og derved få en lavere vægtafgift?).

Service & garanti
Jeg har en Suzuki Grand Vitara XL-7 af ældre dato og har mistet instruktionsbogen. Kan man fremskaffe en ny?

Ja, du kan købe instruktionsbøger gennem Suzuki-forhandlerne til langt de fleste af vores modeller.

Kan man egentlig reparere et stenslag i forruden, så det ikke længere kan ses?

Ja, i dag kan man reparere et stenslag i en forrude så godt, at ruden genvinder sin oprindelige styrke, og at skaden næsten forsvinder. Men vær opmærksom på, at stenslaget ikke må være i synsfeltet, og at der ikke må være for meget revnedannelse. I så fald skal hele ruden udskiftes. Du kan altid bede din Suzuki-forhandler om at vurdere skadens omfang og karakter.

Kan man opmagasinere og skiftet sine vinter/sommerdæk hos Suzuki og i givet fald, hvor meget koster det?

De fleste Suzuki-værksteder har mulighed for opbevaring af sommer/vinterdæk, et såkaldt dækhotel. For at finde ud af hvad det evt. koster, må vi bede dig kontakte din lokale Suzuki-forhandler eller der hvor du kunne tænke dig at benytte et dækhotel.

Er det en god ide at rense indsugningsmanifold og andre motordele med diverse tilsætningsmidler, på min Swift 1,3 benzin?

Suzuki fraråder at rense motor eller motor dele med div. tilsætningsmidler. Dels er det ikke nødvendigt, og dels kan Suzuki ikke stå inde for evt. følgeskader af at benytte diverse tilsætningsmidler.

Efter udskiftning af min køler, hvordan udlufter jeg så systemet korrekt?

For de fleste Suzuki benzin modeller er der er ikke noget specielt der skal gøres for at ”udlufte” køler systemet. Du skal blot sørge for at hælde kølervæsken på stille og roligt så evt. luft formationer kan udfyldes. Herefter holder du øje med om temperaturen opfører sig normalt når du kører, og checker efter et par korte køreture, om der evt. skal efterfyldes noget væske på systemet. 

Men, check altid din instruktionsbog, da der kan være modeller hvor processen er mere kompliceret, som den f.eks. er på de fleste diesel modeller.

Bliver jeg automatisk indkaldt til rustkontrol og serviceeftersyn på min nye Suzuki, eller skal jeg selv holde øje med dette, så jeg sikrer at min garanti på bilen?

Det er altid kundens ansvar at overholde intervallerne for service og karrosseriinspektion. De fleste forhandlere yder dog den service at minde kunden om, hvornår det er ved at være tid. Husk, at karrosserieftersynet er tidsafhængigt (skal udføres første gang i 11. eller 12. måned efter første registreringsdato, anden gang i 23. eller 24. måned, tredje gang i 35. eller 36. måned etc.), og at serviceintervallet kan variere fra model til model, men typisk for hver 15.000 km/20.000 km eller et år efter første registreringsdato, hvad der kommer først. 

Der er 3 års garanti på min nye Suzuki, men er denne garanti i virkeligheden bedre end den almindelige reklamationsret, udover at den er et år længere?

Ja. En garanti dækker for fejl og mangler i garantiperioden. En reklamationsret er en ret til at reklamere over fejl og mangler på produktet ved levering. 6 måneder efter leveringen er det ifølge gældende købelov sådan, at det er kunden, som skal bevise, at en fejl, opstået i reklamationsperioden, skyldes en fejl, som produktet allerede havde ved leveringen. Dette er ikke nødvendigt, når man har garanti.

Jeg har lige købt en helt ny Suzuki Swift. Anbefaler Suzuki at give bilen en ekstra rustbeskyttelse, eller er den fra fabrikken god nok til det danske klima?

En supplerende rustbeskyttelse er ikke et krav fra fabrikkens side for opretholdelse af de 12 års garanti mod rustgennemtæring. Her kræves det kun, at man får foretaget et årligt rusteftersyn, som i øvrigt er gratis, hos din Suzuki-forhandler.
Derfor er det alligevel anbefalelsesværdigt at få foretaget en supplerende behandling, som under alle omstændigheder må siges at forøge bilens modstandsdygtighed overfor rust.

kan jeg selv tjekke om min kølervæske er ok til vinteren, eller skal jeg på værksted?

Du kan selv tjekke kølervæskestanden, men selve frysepunktet, kan du højst sandsynlig ikke tjekke, idet måleinstrumentet ikke er normalt "hobby værktøj". Derfor vil vi anbefale, at får frysepunktet tjekket af din Suzuki-forhandler.

Jeg har købt en brugt Suzuki i privat handel og kan se at bilen ikke er under rustgaranti mere. Er der nogen mulighed for at bilen kan komme under rustgaranti igen?

Ja, du kan godt få en ny garanti mod indefra kommende rustgennemtæring, dog med nogle andre forudsætninger end den oprindelige garanti. Følgende forhold skal være opfyldt:

• Bilens oprindelige rustgaranti skal have været 12 år.
• Bilen må ikke være mere end 6 år gammel, når du søger om en ny rustgaranti.
• Bilen skal være uden rustskader. Eventuelle rustskader kan dog udbedres, inden der søges ny garanti.
• Bilen skal fremover serviceres hos en autoriseret Suzuki-forhandler, og der skal som minimum udføres Basis-service i forhold til fabrikkens anbefalede intervaller.
• Bilen må ikke tidligere have fået en ny rustgaranti, som så efterfølgende er blevet misligholdt.

Hvis du og din bil kan opfylde disse betingelser, vil den fornyede rustgaranti gælde for et år ad gangen eller for hver 15.000 km, alt efter hvad der kommer først. Herefter skal rustgarantien fornys igen under de samme vilkår. Du kan forny rustgarantien hvert år, eller hver gang du har kørt yderligere 15.000 kilometer, indtil bilen er 12 år gammel.

Kan jeg nogen steder finde en original reparationsmanual til min Liana årgang 2004?

Den kan bestilles hos din Suzuki forhandler, ligesom reparationsmanualer til andre Suzukimodeller. Husk at medbringe din bils registreringsattest da biles chassisnummer er vigtig at kende for at bestille den helt rigtige manual, som i øvrigt kun kan leveres som CD eller DVD.

Er jeg forpligtet til at bruge den forhandler, der solgte mig min nye Suzuki, eller kan jeg benytte en anden forhandler?

Nej, du kan du frit vælge mellem alle Suzukis forhandlere, uanset hvor du har købt bilen.

Får man et autoriseret stempel i servicebogen, hvis man benytter jeres billigere service-alternativ, Basisservice?

Ja, Basisservice er et tilpasset serviceeftersyn til biler, der er fyldt 3 år og derfor ikke under mekanisk garanti længere og derfor heller ikke underlagt fabrikkens strenge krav til generel service. Det betyder, at din bil bliver efterset de mest vitale steder, får skiftet olie og filter og kun udskiftet dele, hvor det er nødvendigt i forhold til netop dit kørselsbehov. Dette tilpassede serviceeftersyn udløser et autoriseret ”Basisservice” stempel i din servicebog.

Kan et autoriseret Suzuki-værksted noget, som et ikke-autoriseret værksted ikke kan?

Forskellene ligger i, at det autoriserede værksted er med i et netværk af Suzuki specialister. Som en del af en autorisation er et af kravene, at mekanikerne løbende deltager i kurser, som sikrer, at deres viden omkring Suzuki biler altid er opdateret. Da de endvidere kun reparerer Suzuki, har de også en helt anden praktisk indgang til netop dette bilmærke end et ikke-autoriseret værksted, der ser mange forskellige mærker.

For dig som kunde betyder det, at Suzuki mekanikeren, via sin erfaring med mærket, med det samme kan lokalisere en eventuel fejl eller med det samme ved, hvad der skal justeres, og hvad der ikke behøver at blive fokuseret på. På denne måde er det autoriserede værksteds viden med til at spare penge for kunden.

Har Suzuki-forhandlerne en kontoordning, så man kan dele en større værkstedsregning over en periode?

Ja, hos Suzuki har vi et kontoprodukt, hvorigennem du kan finansiere det meste igennem, f.eks. værkstedsregninger og udstyr til din bil. Spørg hos din lokale forhandler, som vil kunne vejlede dig i, hvad du skal gøre for at benytte dig af denne mulighed.

Udstyr & reservedele
Må jeg sætte kraftigere forlygtepærer i min Ignis SE fra 2007 og hvor kraftige ?

Som udgangspunkt må du ikke benytte pærer der effektmæssigt(watt) er kraftigere end standardpærerne i din bil, da en øget effekt giver større varmeudvikling, og dermed kan beskadige dele af lygterne. Men du kan sagtens bruge pærer, som giver mere lys end standardpærerne gør, blot de ikke har større effekt.
Hos Suzuki fører vi f.eks.:
 
- Philips Vision Plus der giver 50% mere lys på vejen (i forhold til en standard pærer) og 10-20  meter længere lyskegle.

-
Philips Premium der giver 30% mere lys (i forhold til standard pærer).

-
Night Guide der giver 3 forskellige farver lys, alt efter lysvinkel (god til natkørsel) og har
  dobbelt levetid.
 

De angivende typer leveres i H1, H4 og H7 alt efter bilmodel og kan købes hos landets Suzuki-forhandlere.

Jeg har lige købt en ny Suzuki og fik monteret helårs-dæk, da vi hver vinter kører til Spanien i et par mdr. Opfylder helårs-dækkene kravet gennem Tyskland, som påbyder vinterdæk?

Umiddelbart mener vi ikke at helårs-dæk opfylder Tysklands vinterdæk krav, men kontakt for en sikkerheds skyld din forhandler eller dækproducenten, som kan udtale sig om det specifikke dæk du har på. For at opfylde kravet skal dækket være mærket med M+S, og det mener vi ikke at de fleste helårs-dæk er.

Kan man selv se om tandremmen er slidt og trænger til at skiftes? Evt løsne skjoldet og se hvordan den har det?

Det kan man ikke umiddelbart se. Hold dig til de intervaller for udskiftning der står i din bils serviceplan, så er du på den sikre side.

Må jeg selv bestemme, hvor store fælge jeg sætter på min Suzuki?

Ja, det må du gerne, så længe du holder dig inden for lovens rammer. Hvis du vil ændre hjulstørrelsen i forhold til typegodkendelsen, uden at bilen skal synes, skal du følge en lang række regler og krav om belastning, hastighed, frigang, afskærmning, dækomkreds, dækbredde, fælgdiameter og sporvidde.
regelsættet er faktisk omfattende, og visse steder er reglerne ganske kringlede. Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med din Suzukiforhandler.
Suzuki’s fælge opfylder naturligvis alle lovkrav. Og er derudover grundigt testet gennem en 5.000-kilometers test på den tyske racerbane nürburgring og en 500-kilometers test på et særligt testanlæg i Tyskland, hvor vejbelægningen er brosten og grus. Hermed er man fuldstændig sikker på, at det produkt, der tilbydes til eftermontering, overholder både gældende lovgivning og de skrappe Suzuki-krav.

Hvis du vil vide mere om de specifikke regler, kan du finde mere information på færdselsstyrelsens hjemmeside: www.fstyr.dk

Må jeg gerne sætte dæk med uens hastighedskoder på min firehjulstrukne Grand Vitara?

Vi anbefaler, at du altid benytter præcis ens dæk til din Grand Vitara. Årsagen er, at der kun skal lidt til at skabe uens rotation på hjulene, og det vil kunne forstyrre firehjulstrækket og muligvis skade differentialet.

Jeg har lige fået nyt speedometer på min Grand Vitara. Er det ikke muligt at værkstedet kan køre det op til det gamle km tal?

Nej, det er desværre ikke mulig at gøre på nyere Suzuki biler.

Er der noget problem i at sætte et kraftigere batteri i min Suzuki Splash, da jeg gerne vil kunne trække flere ampere?

Der er ikke umiddelbart nogle problemer med dette, så længe du er opmærksom på batteriets højde, brede og længde samt polernes position. Du skal dog være opmærksom på at sætter du et større batteri i, øger du måske vægten og opladninges belastningen på motoren, og kan derved få en ringere brændstoføkonomi.
Vi vil anbefale, at du kontakter din lokale Suzuki-forhandler for nærmere rådgivning.

Vil jeg få noget ud af at skifte tændrørene i min SX4 til Irrdium rør, som f.eks. NKG laver?

Nej, ikke umiddelbart.
Tændrørene i de nyere Suzuki-biler er nemlig også Irridium rør, så du vil sikkert ikke få noget ud af at skifte til dem du omtaler.

Kan man ændre blinker lyden på en Suzuki Splash?

Det kan desværre ikke lade sig gøre, da det er en integreret del af instrumentbordet.

Hvilken olie kan jeg fylde på min Liana 1.6 fra 2002?

Du kan bruge en delsyntetisk 10w30 olie med standarderne SE, SF, SG, SH eller SJ til din Liana.

Hvorledes vil det påvirke brændstoføkonomien og/eller driftssikkerheden, hvis jeg monterer en fartpilot i min Suzuki?

Umiddelbart påvirker det hverken driftssikkerheden eller brændstoføkonomien at montere en fartpilot, hvis den vel at mærke bliver installeret korrekt, hvilket din Suzuki-forhandler kan hjælpe dig med.
Afhængig af kørselsmønster oplever nogle faktisk en forbedret brændstoføkonomi, da det kan være lettere at holde en jævn hastighed med en fartpilot.

Jeg synes, at der kan være en væsentlig prisforskel på originale Suzuki alufælge og uorginale. Men er der i virkeligheden væsentlig forskel på disse fælge?

Der kan være store forskelle på originale og uoriginale alufælge. De originale alufælge passer altid til bilen og lever altid op til de danske lovkrav på dette område. Dette er ikke altid tilfældet med de uoriginale. Dette kommer til udtryk ved, at kravene til ændring af sporvidden overholdes, at hjulene ikke går ud over bilens karrosseri i nøje fastlagte vinkler, og at hjulene altid har fri bevægelighed i hjulkasserne – også når der er fuldt læs på bilen. Dette betyder, at skærmene ikke rører dækket og dermed ødelægger eller slider det hurtigere end normalt. 

Et vigtigt punkt, som mange udbydere overser, er at fælgene skal kunne klare bilens vægt, hvad angår belastning og vægt. En Suzuki Grand Vitara vejer f.eks. mere end en almindelig personbil. Dette stiller højere krav til fælgene. De skal være forstærkede for at kunne bære vægten. Ellers vil de knække, hvilket kan få katastrofale følger.
  

Ydermere vil du altid kunne supplere originale alufælge, hvis du skulle være så uheldig at beskadige en fælg. Dette er langt fra sikkert med de uoriginale fælge.

Er der i virkeligheden så stor forskel på originale og uoriginale reservedele til Suzuki? Og er der evt. forskel på de forskellige uoriginale dele, der er på markedet?

Både ja og nej.
Sammenlignes originale Suzuki reservedele med billige kopidele, vil der være store kvalitetsforskelle plus forskelle i produktet, som gør, at det decideret kan være forbundet med fare at anvende delene. Vi har f.eks. indkøbt et sæt bremseklodser til en Suzuki Wagon R hos en "billig" uorginal reservedelsleverandør og ladet dem teste. Her er et uddrag fra rapporten: 

”De indkøbte bremseklodser falder ind under kategorien ”kopi-reservedele” og passer til en Suzuki Wagon R 1,3i. Men da vi monterede bremseklodsen, passede den ikke nøjagtigt. Den skrabede imod bremseskiven under kørslen med risiko for at overophede bremseskiven.

Bremseklodsen var heller ikke e-mærket, selv om det i dag er et lovkrav. E-mærkningen er en garanti for, at reservedelens kvalitet er i orden, og at den er testet på den bilmodel, den skal passe til.”

Sammenlignes originale Suzuki reservedele med kvalitetsdele af lignende kvalitet, vil der ikke være den store forskel rent kvalitetsmæssigt. Heldigvis forholder det sig sådan, at der heller ikke prismæssigt er den store forskel. Når vi sammenligner priserne på et udvalg på flere hundrede reservedele, er resultatet, at delene har mere eller mindre samme priser.

Kan man reducere vindfølsomheden i en Liana, ved at sætte større og evt. bredere hjul på?

De fleste biler reagerer på kraftig sidevind, ligesom din Suzuki Liana, og man ser også tit og ofte advarselsskilte opstillet steder hvor man kan forvente at blive overrasket af sidevind.
At montere større bredere dæk, og evt. større hjul kan vi ikke anbefale, da det ikke umiddelbart ikke vil forbedre bilens vindfølsomhed væsentlig.

Kan man bruge alufælge til kørsel om vinteren?

Ja det kan man godt. Man skal dog være opmærksom på om alufælgen er fremstillet til vinterbrug. En rigtig vinteralufælg er lakeret flere gange – ofte med en stærkere lak og er dermed mere modstandsdygtig overfor salt. Er der små ridser eller huller i lakken på fælgen, vil vejsaltet trænge ind aluminiumet og starte en korrosion. Dette undgås ved en stærkere lak i flere lag.

Rent designmæssigt er det en god ide at vælge en fælg, der er nem at rengøre. En god rengøring er ekstra vigtig om vinteren. Igen er vejsaltet den værste fjende. Et enkelt design med 5-7 eger i et fladt design er optimalt.

Diverse
Jeg ved, at der findes mange andre udgaver af Suzuki Swift Sport, som desværre ikke bliver importeret her til landet. Der skulle være en med større motor, en med flere heste og en med turbo. Hvorfor er det ikke muligt at købe dem herhjemme?

Desværre er det sådan, at bilerne rundt omkring godkendes efter forskellige regler. I Europa bruger man den samme godkendelse i hele EU, men denne er forskellig fra USA, Asien og alle andre steder. Derfor er der mange biler, som kører i andre lande - f.eks. i Japan og i USA - som ikke kan registreres i Europa. 

Swift Sport til det europæiske marked er produceret i Europa, og her laves kun én udgave - nemlig Sport 1.6 med 3 døre og 125 HK. Vi ved, at man i Japan kører med en 5-dørs udgave, men den er produceret i Japan og laves ikke til europæisk godkendelse. Så den kan vi ikke få. Så desværre findes der altså kun den ene udgave her.

Kan man ikke få en Swift på gule plader?

For at få en bil godkendt som varevogn i Danmark skal den utvivlsomt være indrettet til varetransport. For at være utvivlsomt indrettet til varetransport, skal der være et varerum med plant gulv, som er 120 cm langt målt i 60 cm højde langs bilens længdeakse (midten af bilen). Dette krav vil betyde, at varerumsadskillelsen i en Swift vil stå så langt fremme, at man ikke kan regulere forsæderne særligt meget, og den vil derfor være tæt på ubrugelig for mange. Derfor har vi valgt ikke at tilbyde Swiften som varevogn.

Er Suzuki helt holdt op med producere Jimny?

Suzuki Jimny bliver stadig produceret og solgt i nogle dele af verden. Vi har dog valgt ikke at have den med i Suzukis program i Danmark grundet manglende efterspørgsel og dermed alt for lave salgstal.

Jeg har læst, at motorens kølervæske kan fryse til is, selv om kølervæsken er frostsikker. Kan det være rigtigt?

Den kølervæske, du benytter, skal være etylenglykol baseret og skal normalt blandes med destilleret vand i forholdet 1:1, men check altid din bils instruktionsbog. Frysepunktet vil da være cirka 35 minusgrader. Men den tidligere ejer af din bil kan have efterfyldt vand efter en reparation eller som følge af en utæthed i systemet. Det ekstra vand vil i givet fald have gjort kølervæsken mindre frostsikker. Det kan også være, at kølervæsken er blevet for gammel. Vi anbefaler, at den skiftes hvert andet år, fordi frostsikkerheden falder med alderen. Husk i øvrigt, at en nysynet bil ikke er en garanti mod frosset kølervæske. Synsfolkene tjekker nemlig kun det, der har at gøre med bilens sikkerhed og miljø. Men hvis din bil har fået udskiftet kølervæsken på et Suzuki-værksted inden for de seneste to år, kan du være helt rolig. Så er væsken nemlig frostsikret ned til minus 35 grader.

Skal alle nye biler have de nye EU-nummerplader? Og bliver der evt. tale om at skulle udskifte sine gamle plader til disse?

Det er frivilligt, om man vil have de nye EU-plader eller ej. Så man skal blot gøre sin forhandler opmærksom på, om man vil have dem eller ej. Fordelene ved EU-pladerne er, at de er markeret med DK, således at DK-skilte på bilen bliver overflødige. Og nej. Man skal ikke skifte de gamle plader ud på sin bil. De nuværende plader må blive på bilen - rent faktisk findes der stadig biler på vejene, som kører med de sorte nummerplader, som udgik tilbage i 1974/1975.

Hvor finder man en Suzukis stelnummer, og hvad betyder tallene?

En Suzukis stelnummer findes altid på typepladen i motorrummet ved adskillelsen mellem motorrum og kabine. Derudover kan man i de fleste nyere Suzuki’er finde stelnummeret, hvor midterstolpen møder panelet i bunden af døråbningen til førersædet og i visse Suzuki-modeller også på instrumentbordets vinduesplade, så det kunne ses udefra gennem forruden.

Stelnummeret består typisk af 7 bogstaver og 10 tal. et eksempel er ”TSMMZA11S00100001”. ”TSM” angiver produktionsland og sted, som her er Magyar Suzuki Corporation i ungarn. Andre stelnumre indledes f.eks. med ” JSA”, hvilket fortæller, at bilen er fremstillet i Japan af Suzuki Motor Corporation. ”MZ” er en kode for modellen, som her er en Swift. ”A11S” viser modelvarianten, der i dette tilfælde er en tre-dørs variant med forhjulstræk og 1,3-liter benzinmotor med manuelt eller automatiseret gearskifte. De sidste 8 cifre er bilens serienummer til internt brug for fabrikken.

Jeg vil gerne holde min bil så ren som muligt hele året igennem. Især om vinteren vil jeg gerne holde den fri for salt. Men hvor tit bør man vælge undervognsvask?

Hyppig vask, hele året igennem, er godt for bilen, uanset om du vasker i hånden eller i hallen. Men det kan være hårdt for rustbeskyttelsen i undervognen at blive spulet med højt tryk, som de fleste vaskehaller tilbyder. Derfor anbefaler vi, at du ikke bruger undervognsvask for tit i vinterens løb og evt. helt undlader det om sommeren.

Er det rigtigt, at fugleklatter kan ødelægge bilens lak?

Ja. En fugleklat indeholder så meget syre, at den kan skade lakken. Derfor skal den fjernes hurtigst muligt. Du skal bruge sæbe og vand, men gå nænsomt til værks. En fugleklat kan nemlig ridse lakken, når man forsøger at fjerne den. Brug derfor rigeligt med vand.
Hvis du ikke opdager klatten, før den er tørret ind, skal du først lægge en våd klud eller serviet over stedet, indtil klatten bliver opløst. Derefter kan du forsigtigt fjerne den med vand og sæbe.

Er det egentlig nødvendigt at klappe sidespejlene ind på min Splash, når den er i vaskehal? Jeg har nemlig glemt det et par gange, uden at der er sket noget som helst ved det.

Det er vigtigt altid at følge vaskehallens krav og instruktioner, og hvis du er i tvivl om noget, bør du altid spørge personalet. Hvis vaskehallen kræver, at sidespejlene skal klappes ind, skal den instruktion selvfølgelig følges. Er der ingen krav, kan spejlene alligevel med fordel klappes ind, så vaskemaskinens børster bedre kan vaske spejlkapperne. Samtidig er spejlet også bedre beskyttet. Hvis du har dele som spoilere og lignende udstyr, der rager ud over karrosseriet, bør du altid spørge personalet, om der skal træffes særlige forholdsregler, når du bruger vaskehallen.

Mine børn har lavet en uheldig og meget synlig chokoladeplet på bagsædet i min SX4, hvordan anbefaler I, at man bedst renser disse sæder?

Fjern løst snavs med en støvsuger. Brug en mild sæbeopløsning og gnid pletten af med en ren fugtig klud. Sæben fjernes igen ved at gnide området med en klud fugtet med vand. Gentag dette indtil pletten er væk eller brug et kemisk stofrensemiddel til kraftigere pletter. Hvis du anvender tekstilrensemiddel, skal fabrikantens vejledning følges nøje.

Hvordan anbefaler I, at jeg bedst vasker min Suzuki. I hånden eller i vaskehal?

Der er stor uenighed om, hvorvidt man skal køre bilen i en vaskemaskine, eller man skal vaske den i hånden. Vi vil ikke anbefale det ene frem for det andet, for der er argumenter for og imod begge metoder. Vi fravælger ingen af metoderne, så du må benytte den, der passer dig bedst.

Vi ved det alle sammen, at det er vældigt let lige at køre inden om tankstationen og få bilen vasket. Men har bilen så godt af at komme i en vaskemaskine? Man må sige, at det altid er godt at få bilen vasket, så al skidt kommer væk fra lak, fælge, dørfalse og andre små kroge. Skidtet holder nemlig på fugten, og er der fugt, er der også risiko for rustdannelser, som er den største fare for bilen på vore breddegrader.

Man kan så sige, at vaskemaskinen under ingen omstændigheder kommer ind i krogene. Den tager alle de store flader, og meget andet gør den ikke. Du skal selv igang med børsten for at klare alle de lidt mindre tilgængelige steder, og det er netop på disse steder, rusten kommer først!
Lytter du til tankstationernes udsagn, er vaskemaskinens børster meget mere nænsomme ved bilen end den børste, du bruger hjemme i indkørslen. Det skal hertil siges, at der er stor forskel på vaskemaskinerne i dag. Men husk, at det er på eget ansvar at benytte en vaskehal, som kan være hård ved dine spejle, spoilere m.v.

Vi vil ikke være dommere. Ud fra egne erfaringer kan vi dog sige, at både vaskemaskinen og håndbørsten ridser lakken. Det er muligt, at ridserne fra vaskemaskinen er mere ensartede end ridserne fra håndbørsten, men det afhænger igen af, hvordan du fører håndbørsten.

Når du vasker bilen i hånden, er den allervigtigste parameter, at du bruger rigeligt med vand og en blød børste. Det bedste er, hvis du benytter en børste, der kan monteres på vandslangen. Disse fås i flere prisklasser, og her skal du ikke spare. På de helt billige børster er hårene dårlige og falder af. Når du er ude at købe den, kan du godt tænke på, at du ikke får meget bilvask på en tankstation for 50 kr. Brug 200 kr. på en ny børste til haveslangen - det svarer til 4 bilvaske på tankstationen. Så har du en børste, der holder i flere år.

Vil du benytte vaskemiddel, skal du ikke benytte sulfoen inde fra køkkenet. Du skal købe rigtigt autoshampoo. Det fås bl.a. i nogle patroner, der er lige til at komme ind i børsten på haveslangen. Så doseres sæben automatisk.

Jeg har været så uheldig at få et ret markant stenslag i forskærmen på min Suzuki Ignis, hvordan anbefaler I, at jeg behandler det?

Det kan ikke undgås, at lakken ind imellem får nogle skader. Er ridsen meget overfladisk, kan den muligvis poleres væk. Ellers må du lakere skaden. Find bilens farvekode (det står nævnt i instruktionsbogen, hvor koden findes), køb en lakstift på et autoriseret værksted. Her får du den samme farve, som bilen har, når du har koden med.
Ryst lakstiften rigtigt godt, inden du åbner den. Er det en meget lille skade, kan det være en god ide at benytte en nål eller en spidset tændstik til at lægge farven i skaden med. Er det en stor ridse, kan den medfølgende pensel benyttes. Hvis skaden går helt ind til metallet, bør du lade værkstedet reparere skaden, idet fejlbehandling kan medføre, at skaden ruster videre i det skjulte og kan i øvrigt også medføre, at gennemtæringsgarantien ikke vil omfatte den aktuelle skade.

Min nabo påstår, at det efter afgiftsomlægningen sidste år ikke længere er tilladt at køre privat i biler på gule plader. Kan det passe?

Nej, det passer ikke. Afgiftsomlægningen sidste år regulerede på registreringsafgiftens størrelse samt indførte en mærkatordning på brugen af varebiler. Men reglerne om privat anvendelse af varebiler er helt og aldeles uændrede.
Som privat er det derfor hverken ulovligt eller amoralsk at køre i en varebil på gule plader. Det kræver kun to ting. Dels skal momsen på varebilen være betalt. Dels skal man betale en årlig tillægsafgift for privat anvendelse – den såkaldte misundelsesafgift. Er dette gjort må varebilen helt uden begrænsninger bruges til privat kørsel af enhver art. Ja, du får endog et klistermærke til bilen fra SKAT, hvorpå der står: Bilen må bruges privat. Fra 2009 vil varebiler, hvorpå der er betalt moms og misundelsesafgift, blive udstyret med såkaldte papegøjeplader, som afløser den nuværende mærkatordning.
Så hvis du aldrig bruger bagsædet, er der fortsat mange penge at spare på at vælge gule plader frem for hvide. Og jo dyrere bil du vælger, des større er fordelen ved at vælge gule plader.

Hvordan vil i anbefale, at jeg vedligeholder lædersæderne i min Suzuki Grand Vitara fra 2007. Skal der bruges speciel sæbe eller creme ?

Vi anbefaler at bruge sæbespåner til at rense sæderne. Pisk dem op og brug skummet til at vaske med. Efterfølgende skal du anvende en passende læderolie, som du kan få hos din Suzuki-forhandler.

Vi har for nylig købt en Suzuki Splash GLS Aircon og oplever jævnligt, at der efter kørsel kan fremkomme en lille ”sø” under motoren. Det virker, som om at det er vand. Hvad kan det skyldes?

Da din bil har aircondition, er det højest sandsynligt kondensvand fra anlægget, som danner en lille sø efter endt brug af bilen. Det er helt normalt og helt uskadeligt vand.

Vi benytter cookies.

Hvis du klikker videre på suzuki.dk, accepterer du automatisk brugen af cookies. Læs mere.
OK