Mange af Suzukis modeller kan fås med firehjulstræk, f.eks. den Ignis, S-Cross og Vitara, men også den "gamle" Grand Vitara og visse udgaver af SX4 CombiBack. Men hvordan bruger man firehjulstrækket, og hvor får man størst udbytte af det. Nedenfor følger en lille vejledning i brugen af firehjulstrækket samt en kort betjeningsvejledning. Bemærk, at 4x4 systemerne er forskellige fra model til model.

Exclusive_620px_Exterior 0001 Rgb

Suzuki Vitara Side

S-Cross og Vitara
4WD systemet i den nye S-Cross og Vitara (årgang 2015) er et nyudviklet og meget avanceret firehjulstræk – AllGrip Select. Det har fire indstillingsmuligheder, som kan vælges efter behov ved at betjene den lille drejeknap, der sidder mellem forstolene. Samtidig har systemet en positiv effekt på bilens aktive sikkerhed, og da teknikken ikke vejer ret meget, er indflydelsen på brændstoføkonomien også begrænset.

Auto
I normalindstillingen "Auto" prioriterer AllGrip systemet god brændstoføkonomi, og firehjulstræk slås automatisk til, hvis systemet registrerer, at der er risiko for hjulspind.

Sport
I "Sport" indstillingen forbedres svingegenskaberne ved, at Allgrip flytter en del af trækkraften til baghjulene. Derved er en større del af forhjulenes greb i underlaget til rådighed for styring. Samtidig ændres motorstyringen for hurtigere speederrespons og optimering af moment og acceleration.

Snow
AllGrip i "Snow" indstilling er det bedste valg til kørsel på glat eller løst underlag som fx sne og grus. I tilfælde af hjulspind reduceres motorkraften, mens et eller flere spindende hjul nedbremses. Det giver maksimal stabilitet og dermed kontrol med bilen.

Lock
"Lock" indstillingen, der kan bruges ved hastigheder op til 60 km/t, er til at komme fri af sne, mudder og sand. Her er firehjuls-trækket "låst", og der sendes mere moment til baghjulene, mens ESP systemet forbedrer fremkommeligheden ved at nedbremse de spindende hjul. Samtidig opretholdes motorens moment (selvom tracion control systemet opdager hjulspind) for maksimal trækkraft. 

Organge GLX Frittet Forfra 440Px

SX4 CombiBack
Firehjulstrækket i SX4 CombiBack (2006 - 2014) er et såkaldt intelligent system. Det kaldes det, fordi det er elektronisk styret ved hjælp af bilens ABS og ESP system, og det dermed kan tage højde for forskellige situationer på forhånd. Endvidere har systemet den fordel, at det kan betjenes under kørslen - uanset hastighed og forhold. Ændrer vejforholdene sig, slår man blot firehjulstrækket til ved hjælp af et tryk på en knap. Systemet har følgende 3 indstillingsmuligheder:

2WD
Dette er indstillingen til normal kørsel på tør asfalt under almindelige vejrforhold. Det automatiske firehjulstræk er her slået fra. Bilen trækker kun på forhjulene, hvilket giver en lidt mere brændstoføkonomisk kørsel.

4WD Auto
Det automatiske firehjulstræk er slået til. Denne indstilling kan bruges under alle forhold, hvilket har den fordel, at man ikke bliver overrasket af dårligt føre med den sikkerhedsrisiko, dette indebærer. Hvis hjulene af den ene eller anden grund mister vejgrebet, går 4WD systemet i samarbejde med ESP-systemet. Baghulene får tilført op til 50% af den totale trækkraft, hvilket hjælper med at holde bilen stabilt på kursen. Ved igangsætning er firehjulstrækket altid aktiveret, så kraften fordeles 50/50 på for- og baghjul. Det giver et hurtigt afsæt på alle slags underlag. Efter ingangsætning fordeles trækkraften automatisk efter behov.

4WD
Lock. Skal bilen igennem en snedrive eller ud ad et mudret hjulspor, er det en fordel at kunne låse for- og baghjulenes aksler sammen, så alle fire hjul konstant får tilført samme trækkraft. Det sikrer maksimal fremkommelighed ved kørsel på ujævnt underlag og i terræn. Hvis man drejer kraftigt på rattet, sørger elektronikken for at slå låsen fra, så firehjulstrækket ikke modarbejder førerens ønske om at dreje. Når rattet rettes op til kørsel lige ud, låses firehjulstrækket igen automatisk. Når farten kommer over 60 km/t, skifter systemet automatisk til "4WD Auto", idet man ikke har behov for låst firehjulstræk ved højere hastigheder end det.

 

 

 

9

Suzuki Ignis
Den nye Suzuki Ignis med firehjulstræk (fra årgang 2017) er udstyret med Suzukis 4WD system AllGrip Auto.  Det er et system, der fungerer 100% per automatik ved hjælp af en viskose-kobling og et elektronisk styring. Bilen kører med forhjulstræk, men når de mister vejgreb overføres kræfter til baghjulene for at stabilisere bilen og holde den på kursen. 

En del af AllGrip Auto er også Hill Decent Control, der kan aktiveres ved hastigheder under 25 km/t og som kan bruges ved stejle nedkørsler for at holde en lav hastighed. Grip Control kan tilkobles under 30 km/t og bruges ved igangsætning på løst eller glat underlag som fx sne, mudder og vådt græs. Det fungerer via bremsesystemet, hvor et spinnende hjul bremses ned, så der overføres kræfter ud til de hjul der har vejgreb. 

 

GV Urban Frittet 440PixGrand Vitara
Alle Grand Vitara kører med permanent firehjulstræk, hvor et centerdifferentiale sørger for automatisk at regulere momentet mellem for- og bagaksel, således at det hele tiden er den aksel, som har bedst fat i underlaget, som får tilført mest moment. Systemet har fire indstillingsmuligheder:

4H
Denne position er til normal kørsel på landevej. Her kører Grand Vitara med et "åbent" centerdifferentiale, der sender 50% af motorens moment til forhjulene og 50% til baghjulene. Såfremt der opstår hjulspind - f.eks. i glat, fedtet føre eller på løst underlag - vil bilens TCS (Traction Control System) bremse det spindende hjul, og derved overføres der mere trækkraft til de øvrige hjul. TCS'en fungerer så at sige som spærredifferentiale, der sørger for at sende trækkraften til de hjul, som har bedst fat i underlaget. Det sikrer et optimalt vejgreb under de fleste forhold. Grand Vitara modellene før Facelift (2005-2009) er udstyret med et LSD centerdifferentiale, der som udgangspunkt sender 47% af motorens moment til forhjulene og 53% til baghjulene.

4H Lock
Når knappen er i denne position, er centerdifferentialet låst. Det vil sige, at den automatiske momentfordeling er slået fra, så der nu sendes lige meget moment ud til det forreste og det bagerste hjulpar. Det er en fordel i ujævnt terræn, idet centerdifferentialet i 4H positionen kun har en begrænset spærreeffekt. Så hvis man kører i dybe hjulspor, tunge snedriver eller ujævnt terræn, vil man uvægerligt komme ud for, at et af hjulene har meget lidt fat i underlaget, og i sådanne situationer kommer et differentiale med begrænset spær til kort. Med låst differentiale vil alle fire hjul som udgangspunkt få tilført lige meget trækkraft, og dermed bevarer man trækkraften på de tre hjul, selvom det fjerde hjul slet ikke har fat i underlaget. 4H Lock kan kobles til og fra under kørsel, hvis de fire hjul drejer lige hurtigt rundt, og hastigheden ikke overstiger 100 km/t. Ved frakobling af 4H Lock skal bilen køre ca. 50 meter, før det låste centerdiffenretiale er slået fra. Kontrollampen i instrumentbordet blinker, indtil låsen er deaktiveret.

4L Lock
Gearingen er nu reduceret til ca. det halve, mens centerdifferentialet fortsat er låst. Det betyder, at Grand Vitara nu har næsten dobbelt så stor trækkraft i samtlige gear. Dermed kan bilen køre med lav hastighed op ad stejle stigninger og ned ad stejle skrænter under fuld konktrol, fordi den lave gearing også virker som effektiv motorbremse. Husk, at når man kører i terræn, hvor det er blødt, tungt, pløret, i sand, eller hvor det enten går stejlt op eller ned, så skal man undlade at koble ud. Enten får man uhyre meget fart på nedad - enten forlæns eller baglæns - hvilket selvsagt gør det meget vanskeligt at kontrollere bilen. Eller også vil det tunge underlag gøre, at bilen simpelthen sidder fast. Er bilen med ESP og Traction control, skal du være opmærksom på, at ESP'en i 4L Lock automatisk slås fra. Derimod fungerer TCS'en (traction control) fortsat som en form for spærredifferentiale på såvel for- som bagaksel ved simpelthen at bremse det eller de hjul, som kører hutigere end den de andre. Dermed øges fremkommeligheden yderligere. Når 4L Lock skal kobles til eller fra, skal bilen holde stille samtidigt med, at der trædes på både koblings- og bremsepedalen.

N
I positionen N kan bilen bugseres, uden at transmissionen tager skade. Ved indkobling af N positionen skal bilen holde stille. Drejeknappen skal holdes i yderste venstre position i ca. 5 sekunder, indtil kontrollampen N i instrumenbordet lyser. Først herefter er systemet i neutral.

Se mere om Suzukis AllGrip 4WD systemer her!

Suzuki Allgrip Select Logo

Vi benytter cookies.

Hvis du klikker videre på suzuki.dk, accepterer du automatisk brugen af cookies. Læs mere.
OK